Beställa

 • Ni har en vägg, lokal, entré, tak, plats eller vad som helst, som ni vill ha utsmyckat.
 • Ni har en idé om hur det skall se ut, eller ni har inga idéer alls!
 • Vi träffas på platsen och pratar om saken. Ni berättar så utförligt som möjligt om era tankar, verksamhet och syftet med utsmyckningen. Ta gärna med ritningar på utrymmet och en tidsplan över när arbetet skall vara klart och när det kan utföras.
 • Jag återkommer med en utförlig idéskiss samt en offert med ett fast pris.
  Priset innehåller allt som tillhör mitt arbete; förarbete, utförande, material etc.
 • 25 % moms tillkommer. Vid arbeten fakturerade av företag inom byggbranschen innefattas mina arbeten av lagen om omvänd skattskyldighet av byggtjänst.
 • Vid grundarbeten som kräver speciell fackman, t ex putsning av mur, ställningsbyggnad osv, tar ni in egna offerter.
  Jag har inga fasta samarbetspartners och kan inte offerera bättre priser.
 • För detaljerade skisser som skall ligga till grund för t ex stadsarkitekters beslut, tar jag ut ett arvode från 5 000 kronor (exkl. moms).
 • Ni söker tillstånd från Stadsarkitekten när så krävs.
 • När alla är överens skickar ni mig en orderbekräftelse med er faktureringsadress och eventuella märken för er kontering.
 • Vid större arbeten fakturerar jag 1/3 av totala summan när arbetet beställs, 1/3 när det påbörjas och resterande del när arbetet är avslutat.
 • Jag är momspliktig och har F-skattesedel.

Kommentarer inaktiverade.